Začal se zpracovávat projekt na novou školku v Soběšicích

Díky stavebnímu rozvoji v Soběšicích a okolí se zvyšují nároky na počet míst ve školkách a ve škole. V Soběšicích funguje dvoutřídní mateřinka na ulici Síčka, jedna třída mateřské školy je také umístěna v ZŠ Zeiberlichova. Realizací nové školky, která bude umístěna v ulici Dohnalova, dojde k uvolnění třídy v ZŠ Zeiberlichova, která se přesune do této nové budovy. Ve škole tak stavební úpravou dojde k uvolnění jedné třídy, což bude pro školu výrazná pomoc.

V současné době započala práce na architektonické studii, která bude řešit dispozici školky, kapacitu, vjezd a parkování. V nové školce budou vstupy bezbariérové, což určitě uvítají rodiče handicapovaných dětí. Samotné třídy pak budou tvořit místnosti určené pro hry, stravování a spaní. Na to budou navazovat šatny, WC a umývárny. Na tuto studii bezprostředně naváže projektová dokumentace, která by měla být hotova do konce srpna a umožnit tak městské části získat dotaci na realizaci novostavby z úrovně investic města Brna.