Sjezd Mladých lidovců

Publikoval 25.2.2018Aktuality, Úvahy

V sobotu 24. února 2018 se uskutečnil sjezd mládežnické organizace KDU-ČSL. Sjezd Mladých lidovců se konal ve Společenském centru Brno Lesná na ulici Okružní v naší městské části Brno-sever. Své kolegy jsem za naši MČ srdečně pozdravila a povzbudila.

Promluvila jsem mj. o tom, že je nutné zásadně nepřistupovat na rétoriku některých představitelů našeho státu a nepolarizovat společnost na dva tábory. Nenechat se dobrovolně nálepkovat označeními jako „elita“, „akademici“, „pražská kavárna“, protože tím jen legitimizujeme rozdělování společnosti. Ti, kteří sofistikovaně a uměle rozdělují naši společnost touží umlčet diskuzi i hodnotách a kvalitním programovém obsahu demokracie a redukovat tuto diskuzi na negativní vymezování jedné strany vůči druhé. Je nutné na tuto linku nepřistupovat a komunikovat pozitivní hodnoty a jasně a pragmaticky formulovat kvalitní program strany. Mladí lidé představují novou generaci, ze které mají vyrůstat hodnotově ukotvení politici. Je potřebné komunikovat pozitivní hodnoty a kvalitní demokratický obsah a být společensky aktivní ve svém nejbližším okolí.