Sanace vlhkosti na ZŠ Vranovská

Publikoval 22.1.2018Aktuality, Školství

Již v prosinci se škola nacházející se na ulici Vranovská a rodiny dětí, které navštěvují ZŠ a MŠ Vranovská, připravovali na dočasný přesun žáků do budov Základní školy na Merhautově (2. stupeň ZŠ), Cacovické (1. stupeň ZŠ) a ZŠ J. A. Komenského na Náměstí republiky (MŠ). Nutno říci, že stěhování proběhlo hladce a ve výborné spolupráci jak zúčastněných škol, úřadu i rodin, jejichž dětí se přesun týkal. ZŠ Vranovská je od nynějška až do srpna zcela prázdná, aby plánovaná rekonstrukce mohla proběhnout bez komplikací a omezení školní výuky. Rekonstrukce se týká sklepních prostor, které v minulosti sloužily jako šatny pro děti. V těchto místech již bylo patrné pokročilé stadium vlhkosti. Prostory byly sice udržovány, avšak ke kompletní rekonstrukci a generální sanaci vlhkosti dochází až nyní, doslova po desítkách let. Věřím, že tato rekonstrukce připraví pro děti důstojný prostor a je tak po opravě toalet, která zde proběhla v létě, dalším signálem, že městu Brnu (odkud pochází většina financí na sanaci) a městské části Brno-sever, skutečně záleží na tom, aby školské budovy a prostředí, ve kterém se děti pohybují bylo v důstojném stavu.