Pietní akt na ZŠ Merhautova u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

Publikoval 24.1.2018Aktuality, Kultura, Školství

V prostorách tělocvičny ZŠ Merhautova proběhl 23. 1. 2018 pietní setkání u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Setkání zorganizovala ředitelka školy PhDr. Jana Foltýnová a zúčastnili se jí zástupci židovské obce a muzea, pamětníci událostí, zástupci odboru školství Krajského úřadu JMK Brno a MČ Brno-sever. Programem provázely pásma studentů konzervatoře, žáků ze spřátelené slovenské školy v Šale a brněnský jazzový kytarista Milan Kašuba. U této příležitosti jsem položila věnec k pamětní desce. Je totiž velmi důležité nezapomínat na to, že škola Merhautova sloužila jako sběrné místo odjížděla z ní tajná noční tramvaj, která vozila Židy oklikami přes celé město až k Hlavnímu nádraží, odkud byli ve vagonech převáženi do koncentračních táborů. Odsun židovského obyvatelstva se děl potichu, plíživě a děsivě. Dne 27. 1. 2018 si tedy budeme připomínat Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Nikdy bychom neměli zapomínat na pohnutý osud lidí, kteří ještě poměrně nedávno spoluutvářeli naši společnost a vtiskovali jí svébytný charakter, který byl obohacením pro všechny. Snahy o vytváření unifikované společnosti bez přesahu jsou vždy utopií a pokud se tu a tam vynoří ze společenského dna, měli bychom je umět na základě kolektivní paměti jasně odsoudit