V naší městské části funguje pět klubů seniorů. Senioři se tak mohou spolu setkávat, sdílet se a prožívat komunitní život. Díky pozvánce do klubů seniorů, které fungují na ulici Ibsenova a Erbenova, jsem poznala, že být seniorem pro mnohé znamená vstupenku do velmi aktivního společenského života a dění. V klubu seniorů Kutílek se hodně zpívá s cimbálovou muzikou, která je složena z členů klubu. V obou klubech jsem nalezla velmi zajímavé osobnosti s pestrými životními vzpomínkami. Pozvání si velmi vážím a děkuji za něj.