K volbě fasády na Poliklinice Lesná

Publikoval 24.5.2018Aktuality, Poliklinika Lesná
Na Lesné jsem dlouhé roky bydlela, cítím se tu jako doma, a proto mi záleží na tom, jak vypadá. K diskuzi o budoucím vzhledu Polikliniky Lesná přidávám svůj názor doplněný aktuálními fotografiemi z výstavby a vizualizací. Musím říct, že jsem skutečně hrdá na to, že vedeme diskuze, ve kterých hájím kombinaci použitých materiálů jako je černé sklo, bílá atika a červený kabřinec. Poliklinika Lesná totiž není chráněná kulturní památka v legislativním režimu, proto vzhled její rekonstrukce záleží především na citlivém přístupu a oku architekta. Děsí mne představa, že by architekt pod vedením investora mohl přistupovat k poliklinice stejný způsobem jako je přistupováno k postupnému zateplování panelových domů na Lesné.
Vzhled polikliniky by se neměl posuzovat pouze zhlediska jednoho použitého prvku (jako je např. černé sklo), ale mělo by se mluvit o kompaktním souboru všech vizuálních prvků, které přináší celkové vnější architektonické vyznění. Plocha fasády na poliklinice není zcela černá, za okny jsou totiž použity stříbrné žaluzie, dále s černým sklem prudce kontrastují bílé pruhy, a zcela se také zapomíná na červený kabřinec, který doslovně cituje materiály architektury na Lesné a celou polikliniku včleňuje do její zástavby.

V dnešní době, kdy je bohužel původní architektura Lesné naprosto utopena v zateplovacím režimu panelových domů, jenž postupně prostupuje celým sídlištěm, je černé sklo na poliklinice v podstatě jedinou reminiscencí na kdysi tak běžné používání černých prvků na fasádách panelových domů na Lesné. Bílý plast dnešních okenních rámů totiž nahradil původní volbu černých rámů, které byly na Lesné všudypřítomné. Degradace fasád panelových domů ještě umocňuje náhrada polystyrenu a jiných zateplovacích materiálů a někdy (podle mého osobního názoru) až nevkusné pastelové barevné nátěry. To všechno se naštěstí nestalo na poliklinice. Výsledné vyznění vzhledu budovy zcela respektuje původní sídlištní architekturu, která byla zcela ojedinělá nejen v Brně, ale v celé naší zemi.
Použité černé sklo na fasádě tak přináší noblesní vizuální efekt, který dříve nesly i ostatní stavby na Lesné. Volba vzhledu polikliniky není žádný podvod, byla volena odborně a s respektem k původní zástavbě.