Brno poetické: O Invazi básní v Brně s profesorem Jiřím Trávníčkem (ÚČL AV ČR)

Publikoval 8.6.2018Aktuality, Kultura

Projekt Brno poetické nám umožňuje nahlédnout do nitra básníků, kteří tvořili tak trochu pod vlivem Brna.
Brno jako město inspirující, ať už tajemnými procházkami na Špilberku, starým uměním na Petrově a prostě samo sebou, tedy vší svou podstatou, vtisklo svůj charakter do děl mnoha básníků. Cedule s jejich básněmi je připomínají na různých místech našeho města. Četba takové „pouliční“ básně pro nás může být zdrojem inspirace a přinášet nám tím potěšení, úlevu i nové myšlenky.

Pane profesore, mohl byste nám představit projekt Brno poetické?
Brno poetické je takové spojení poezie a zeměpisu. Nejdříve jsme začali webem www.brnopoeticke.cz) V roce 2014 jsme vytvořili online interaktivní mapu, kam umísťujeme terčíky s texty, které jsou inspirované daným místem;. Básnička vás pak navede k autorovi; vzniká taková mapa, kde si můžete dělat webové procházky. Od roku 2016 jsme začali po domluvě s městskými částmi a nyní i s velkou radnicí dávat instalace přímo do těch brněnských míst, kterými je poezie inspirována. Někdy je to pouze čtvrť, jako třeba Husovice, někdy je to ulice a někdy je to přímo adresně konkrétní dům, jako třeba bývalá kavárna Bellevue. V tomto případě musíme řešit i vlastnické věci, ale i tak již máme 27 instalovaných panelů.

Má Brno svého lyrika?

Brno má lyriků! Jeho nekorunovaným lyrikem je Ivan Blatný. Celá jeho sbírka Melancholické procházky  z roku 1941 je věnovaná Brnu, čímž se tomuto městu dostalo  povýšení do stavu města opravdu inspirativního i inspirujícího, vpravdě básnického. A je tu mnoho dalších.

Jak Vás napadlo takový projekt v Brně zrealizovat?

S kolegy jsme si řekli, že by bylo škoda nějak více „neprodat“ fakt, že Brno má tolik básníků, z nichž mnozí toto město svými verši zvěčnili. A jsou to často verše vskutku nádherné! Tak jsme to vše začali shromažďovat, v současné době máme na webu 237 básní od 81 básníků. Míst, kterým jsou jejich básně věnovány, je 136. Ještě tady byla jedna věc – my to chceme dělat širokým „ekumenickým“ proudem; v Brně totiž netvořili pouze česky píšící básníci. Takže  máme taky zastoupenu německou větev.

 Děkuji za rozhovor

Prof. PhDr. Jiří Trávníček, M. A. (* 9. února 1960) je literární teoretik, historik a kritik zabývající se moderní českou literaturou, interpretací a hermeneutikou, teorií literatury a výzkumy čtenářské kultury. Spolu s Mgr. Michalem Fránkem, Ph.D. a PhDr. František Schildbergrem spoluvytváří Brno poetické. Více naleznete na stránkách www.brnopoeticke.cz