Křesťanská demokracie je jedna z mála stran, která se může a musí se opírat o hodnoty a tradici, ze kterých vyrůstá. Pro mne tyto hodnoty jsou: Demokracie, svoboda, spravedlnost, láska k bližnímu a ukotvenost v srdci Evropy

Příležitosti změnit svůj život k lepšímu jsou neustále kolem nás a každý tvůrčí člověk má možnost na ně s pokorou odpovídat, a také má svobodu nezůstávat pouze pasívní složkou společnosti.

Vystudovala jsem obor Dějiny křesťanského umění, poté jsem dva roky přednášela Křesťanskou ikonografii v Semináři dějin umění  na Masarykově univerzitě, a také jsem působila jako grafická a webová designerka na volné noze.

Pracuji v současné době jako uvolněná místostarostka městské části Brno-sever: mám na starosti školství, kulturu, sport, zdravotnictví a sociální péči, informatiku a rodinnou politiku.

Ve volném čase se v organizačním týmu „Husa klubu“ (dříve „Kabinet Havel“) věnuji pořádání společenských diskuzí. Tyto oblíbené diskuze probíhají v Brněnském divadle Husa na provázku každé první úterý v měsíci v 19:00.
Věnuji se rovněž tématice rodinné politiky a postavení žen (usiluji o větší podporu slaďování rodinného a pracovního života). Jsem předsedkyně brněnského Sdružení žen při KDU-ČSL.

Usiluji o záchranu brněnské secesní Arnoldovy vily, která se nachází mezi vilami Tugendhat a Löw-Beer. Úzce spolupracuji se spolkem Kulturní centrum Josefa Arnolda.

Děkuji za Vaši podporu
Miriam Kolářová

„Ženy mají v sobě něco, co by se mělo objevit v politice. Citlivost ke konkrétní situaci, ke konkrétnímu člověku.“

/Václav Havel/

„Úkol křesťanských demokratů je být hlasem ve společenské poušti, který lidem bude dávat naději a bude jim zcela a naprosto velkoryse sloužit.“